Bullet time:
Player 1: Q ; Player 2: Enter
Man har et bestemt antal bullet time hver.

Powerups aktiveres ved at ramme de flyvende sorte firkanter. Der er mange forskellige powerups.